Hoe ver reikt Gods genade (Hein de Haan)

  Hein de Haan Hoe Ver Reikt Gods Genade? Inzonderheid? Is dat een toverformule? 1 Timotheus 4: 10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, INZONDERHEID van de gelovigen. Gods genade Misschien herken jij het volgende […]

Het Adres op de Envelop (A.E. Knoch)

God heeft zich in Zijn Woord op verschillende manieren geopenbaard. De historische, profetische en literaire delen zijn meestal in de vorm van korte rollen of pamfletten. Zijn laatste en hoogste mededelingen zijn tot ons gekomen in de vorm van brieven, of, vanwege hun formele en publieke karakter, geschriften. Als de postbode ons een grote stapel […]